On Sale At gosubs.net!

Tamahagane


Sliced Grade 1 TAMAHAGANE Etched Cut NBTHK Tatara Japan Japanese Katana Display

$45.00


Zubeng Forge TAMAHAGANE 7" Utility Kitchen Knife

$99.00


Zubeng Forge (Takemoto) TAMAHAGANE 6" Kiridashi

$32.00


Zubeng Forge (Takemoto) TAMAHAGANE 7" Utility Kitchen Knife 3 3/4" Blade

$105.95


Tamahagane Tatara from NBTHK Tokyo - Katana Steel

$49.00


MH529 5A Tamahagane Choji Gunome Katana Japanese Sword Clay Hazuya Hadori Simon

$650.00


Japanese Vintage Straight Razor Kamisori Handmade TAMAHAGANE 丸玉 

$100.00


Sold MM259 3A Tamahagane Katana Japanese Sword Clay Tempered Sashikomi Simon

$559.00


Rick Barrett Tamahagane Katana

$10,000.00


jzv Used Japanese Straight Razor TERAMASA~Rare~TAMAHAGANE

$62.60


Kikuokan Tamahagane Japanese Straight Razor

$75.00


Daishi Yasuki Steel Tamahagane RK Japanese Straight Razor Shave Ready

$150.00


Kikuokan Best Deluxe Tamahagane Straight Razor Shave Ready

$120.00


Daishi Iron Sand Tamahagane RK Japanese Straight Razor Shave Ready

$100.00


10 Kamisori Japanese Straight Razor Lot With Storage Case Tamahagane

$300.00


MM528 3A Tamahagane Katana Japanese Sword Clay Tempered Hadori Sashikomi Simon's

$599.00


Tamahagane Kamisori Japanese Straight Razor Shave Ready

$115.00


MH506 5A Tamahagane (IIII) Katana Japanese Sword Clay Tempered Hadori Kesho

$969.00


Daishi Yasuki Steel Tamahagane RK Kamisori Japanese Straight Razor Shave Ready

$120.00


Tamahagane Kamisori Japanese Straight Razor

$70.00


Weston Tasser Iron Sand Tamahagane Japanese Straight Razor Shave Ready

$75.00


Kikuokan Tamahagane Japanese Straight Razor Shave Ready

$100.00


NOS M65 Sculpture Cut Tamahagane RK Japanese Straight Razor

$45.00


Japanese Tamahagane Katana - Clay Tempered - Folded Steel

$5,400.00


Japanese straight razor Daishi Tamahagane steel SHAVE READY

$220.00


NOS Yasuki Daishi Iron Sand Tamahagane RK Japanese Straight Razor

$50.00


Daishi 114 Iron Sand Tamahagane Straight Razor Shave Ready

$255.00


NOS Daishi Straight Razor Yasuki Tamahagane Steel Iron Sand

$280.00


SOLD MH253 5A Tamahagane(III Katana Japanese Sword Clay Tempered Hadori Kesho

$769.00


Daishi Kamisori Iron Sand Tamahagane RK Japanese Straight Razor Shave Ready

$72.00


Special price MH531 5A Sanmai Tamahagane Katana Clay Tempered Kesho Way

$899.00


SOLD MH257 5A Tamahagane(III Katana Japanese Sword Clay Tempered Hadori Kesho

$799.00


SOLD MM226 3A Tamahagane Katana Japanese Sword Clay Tempered Hadori Sashikomi

$539.00


MH508 5A Tamahagane Choji Gunome Katana Japanese Sword Clay Tempered Hadori

$869.00


MH268 5A Tamahagane Choji Hamon Katana Japanese Sword Clay Tempered Hadori Kesho

$869.00


MH193 5A Tamahagane Katana Japanese Sword Clay Tempered Hadori Kesho Finish

$1,659.00


SOLD MM325 3A Tamahagane Katana Japanese Sword Clay Tempered Sashikomi 夕暮立

$599.00


SOLD MM252 3A Tamahagane Katana Japanese Sword Clay Tempered Hadori Sashikomi

$499.00


SOLD MM264 3A Tamahagane Katana Japanese Sword Clay Tempered Hadori Sashikomi

$499.00


Yasuki Daishi Iron Sand Tamahagane RK Japanese Straight Razor Shave Ready

$90.00


Defective MH502 5A Sanmai Tamahagane Tachi Japanese Sword Clay Tempered Kesho

$699.00


MH254-2 Katana 5A Tamahagane(III Japanese Sword Clay Tempered Hadori Kesho

$799.00